Skattefradrag for investeringer i oppstartsselskaper –Skattelovens § 6-53


I revidert nasjonalbudsjett for 2017 vedtok regjeringen å gjøre det mer attraktivt å investere i oppstartsselskap. Målet er å fremme etablering og utvikling av nye virksomheter.

Ordningen innebærer at personlige skattytere som investerer direkte eller indirekte i aksjeselskap som er seks år eller yngre og under en viss størrelse, gis fradrag i alminnelig inntekt på opptil kr 500 000 i året. 

 
 

Formålet med Kapitalfunn AS er å etablere kontakt mellom gründerselskaper og investorer. Kapitalfunn AS (org.nr. 919752831) påtar seg intet ansvar for hva mottaker velger å gjøre med informasjonen som blir presentert i videre forhandlinger med selskapene.